• Тел: (05168)9-22-46
  Факс: (05168)9-21-53
  e-mail: litsey35@meta.ua

  МЕДІА КУЛЬТУРА

  Мета освіти – підготувати людину до життя, мета медіа-освіти – підготувати людину як особистість до життя серед великої кількості засобів мас-медіа.

  Медіа культура допомагає розвинути здатність дитини критично ставитися до засобів мас-медіа, до тих прийомів та способів, за допомогою яких вони впливають на соціум. У більш вужчому розумінні медіа культура – це результат освіти, мета якої навчити людину розуміти медійні засоби та отримувати від цього задоволення. Саме медіа-культура дає відповідь на запитання як створюються засоби мас-медіа, яку структуру вони мають і наскільки правдиво відображають наше життя. Якщо людина володіє цими навичками, вона вміє і відтворювати засоби мас-медіа у багатогранності їх форм.

  Входження України в європейський і світовий освітній простір детермінує необхідність узгодження напрямів і принципів реформування шкільництва із – загальними тенденціями розвитку освіти в умовах інформаційного суспільства.

  Починаючи з 60-х рр. XX століття у багатьох розвинутих країнах світу (Австралія, Канада, США, Франція) сформувався специфічний напрям – медіа освіта (медіа культура, медіа грамотність), що має на меті допомогти школярам і студентам зорієнтуватися у всеосяжному полікультурному потоці сучасної інформації, сформувати вміння аналізувати і розуміти медіа-тексти. Ще у 1989 р. Рада Європи на основі документів ЮНЕСКО схвалила «Резолюцію з медіа освіти і нових технологій», де визнано вирішальну роль телевізійного, радіо і кінематографічного культурного досвіду дітей, тому медіа освіта має розпочинатися якомога раніше і продовжуватися весь період навчання в школі як обов’язковий предмет.

  Вплив ЗМІ на учнів, особливо старшого віку, є надзвичайно потужним і всебічним. Будь-яка інформація, що транслюється теле-, радіо-, відео-, аудіо- каналами, так чи інакше несе заряд естетичного або антиестетичного впливу, оскільки націлена на максимальне збудження емоцій, почуттів, образно- асоціативного мислення. Нейтральної щодо естетичних параметрів програм і передач просто немає і бути не може. Завдання ліцею – не ігнорувати очевидні процеси, не накладати табу на інформаційну стихію, а контролювати ці процеси, створювати своєрідні імуннозахисні кордони щодо  антихудожньої інформаційної продукції.

  ЗМІ можуть здійснити педагогічно доцільний вплив – пізнавальний, морально-виховний, естетичний – лише в тому випадку, коли учні адекватно сприйматимуть трансльовану інформацію, критично ставитимуться до неї, тобто за умов формування основ інформаційної культури особистості.

  В Україні, як свідчить практика, комплексні програми з медіа культури й медіа освіти учнів не розроблялися, хоча існують різні гуртки для окремих напрямів ЗМІ. Водночас в учнів, які мають значний інформаційний досвід, не сформовані естетичні критерії орієнтації у цій царині.

  Термін «медіа» (від лат. media – засіб) використовується як синонім засобів масової інформації та комунікації (ЗМІ) в усьому світі. До сучасних медіа- засобів традиційно включаються друковані видання, преса, фотографія, звукозапис, радіо, кінематограф, телебачення, відео та мультимедійні комп’ютерні системи, зокрема ІНТЕРНЕТ.

  ЗМІ можуть здійснити педагогічно доцільний вплив – пізнавальний, морально-виховний, естетичний – лише в тому випадку, коли учні адекватно сприйматимуть трансльовану інформацію, критично ставитимуться до неї, тобто за умов формування основ інформаційної культури особистості.

  Мета курсу – формування естетичних смаків, розвиток аналітичних і творчих здібностей, критичного мислення учнів у процесі опанування знань і практичних умінь у царині сучасної медіа культури.

  Завдання курсу:

   ознайомити учнів із специфікою та особливостями функціонування в соціумі сучасних засобів масової інформації і комунікації – друкованих   видань, преси, фотографії, звукозапису, радіо, кінематографу, телебачення, відео, комп’ютерних технологій, зокрема ІНТЕРНЕТ;

   стимулювати використання отриманих знань і вмінь у навчально-пізнавальній, зокрема художній, діяльності, а також під час змістовного й естетично забарвленого дозвілля;

   сприяти професійній орієнтації старшокласників у розмаїтті сучасних професій, пов’язаних із індустрією ЗМІ.

  Програму розраховано на 1 рік, протягом якого учні матимуть можливість поглиблено опановувати медіа культури та обрати пріоритетний для них напрям.

  Основними аспектами формування медійної культури учнів є:

  • Ø розуміння ролі інформації в житті суспільства;
  • Ø готовність до сприйняття інформації;
  • Ø вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію;
  • Ø виховання любові до української мови та української літератури;
  • Ø інформування громадськості про діяльність ліцею, установ та організацій району тощо;
  • Ø розвиток естетичного смаку і формування професійної етики;
  • Ø навчити чітко викладати свої думки;
  • сформувати навички роботи з інформацією;
  • підвищити рівень ерудиції;
  • розвинути творчі здібності.
  • Ø здатність до переробки, використання та створення нової інформації.

  Програму розраховано на учнів І,ІІ та ІІІ курсів навчання, так як ця вікова категорія 15/18 років, сприймаючи медіапродукцію, вже має соціальний інтелект, розуміє гумор і абстрактно мислить, характеризується певним емоційним розвитком і критичністю, але все ж таки слід не забувати про недосвідченість цих учнів.

  Прогнозований результат навчання за програмою – створення ліцейного періодичного видання з можливим його використанням  у навчально-виховному процесі; створення учнями свого портфоліо; засвоєння учнями теоретичних та практичних знань, умінь та навичок журналістської діяльності.

   

  Графік  роботи

  гуртка «Медиа культура»

  на 2014-2015 н.р.

  Понеділок

  Вівторок

  Середа

  Четвер

  П’ятниця

  14.40

  16.15

  14.40

  16.15

  14.40

  15.25

  Керівник гуртка – Казак Н.В.

   

  Положення про газету (14 KiB)

  Наші досягнення.

  Ми працюємо.

  XVI Міжнародний конкурс шкільних медіа

  Коментарi

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  *

  *    

  © Березнегуватський професійний ліцей 2022 рік