• Тел: (05168)9-22-46
  Факс: (05168)9-21-53
  e-mail: litsey35@meta.ua

  Методичні комісії

  Методична комісія викладачів та майстрів

  виробничого навчання з професії “Кухар”

   

  Войцьо Олена Степанівна – голова методичної комісії викладачів та майстрів виробничого навчання з професії “Кухар”, викладач І-ої категорії.

  Науково-методична проблема над якою працює методична комісія в 2014-2015 навчальному році “Удосконалення роботи щодо вироблення в учнів умінь практичного застосування здобутих знань” Члени методичної комісії:

  • Кучерук Віра Яковлівна – майстер виробничого навчання, кухар VI розряду;
  • Ковчинська Наталя Петрівна – майстер виробничого навчання, кухар V розряду;
  • Безвершук Тетяна Василівна -майстер виробничого навчання, кухар V розряду.
  • 1 Склад МК (25 KiB)

  2 Плани МК (40 KiB)

  3 Звіт МК (26 KiB)

   

  Авраменко Юрій Вікторович – голова МО професії ” слюсар з ремонту с\г машин та устаткування, тракторист машиніст с\г виробництва, водій автотранспортних засобів категорія С1 “

  Члени методичної комісії

  • Ацехівський Валерій Васильович – майстер виробничого навчання;
  • Верескун Віталій Сергійович – майстер виробничого навчання;
  • Вензліцький Олег Юрійович.

   

  Банк даних складу МК (52 KiB)

  План роботи за 2016-2017н р. (188 KiB)

  Звіт методкомісії за 2016-2017 н р. (18 KiB)

   

  Методичне об’єднання викладачів природничо-математичних дисциплін,викладачів та майстрів в\н з професії “Оператор комп’ютерного набору, адміністратор” 

   

  Гордієнко Сергій Вікторович – голова МК викладачів природничо-математичних дисциплін, викладачів та майстрів в\н з професії “Оператор комп’ютерного набору, адміністратор”

  Гордієнко

   

  Члени методичної комісії:

  • Городецька Людмила Олександрівна – викладач предметів професійно-теоретичної підготовки
  • Сидоренко Світлана Леонідівна – викладач біології і хімії

   

   

  Робота МО на 2015-2016 навчальний рік

  анкетування (116 KiB)

  Обговорення плану роботи МК

  природничо-математичних дисциплін на 2014-2015 н.р.

          У 2014-2015 н.р. МК природничо-математичних дисциплін працюватиме над науково-методичною темою «Продуктивне навчання під час проведення уроків математики, фізики та хімії», яка тісно пов’язана з проблемною темою ліцею ««Система роботи педагогічних працівників з удосконалення якості підготовки кваліфікованих робітників».

        Немає необхідності наголошувати на тому, що освіта в нових умовах повинна відповідати світовим стандартам і разом з тим, забезпечувати можливість людині реалізувати себе якомога повніше.

        В Україні відбувається становлення нової системи освіти, змінюються моральні цінності і пріоритети. Перед освітянами постає завдання навчання і виховання тих, хто зможе ефективно і бережно використовувати природні ресурси, свідомо ставитися до свого майбутнього, свого здоров’я та розвитку. Дуже важливо, щоб кожен учень мав не тільки всебічні знання, а й у подальшому став фахівцем, знань і вмінь якого потребує суспільство. Всебічний розвиток є головною умовою формування особистості, яка вміє не лише самостійно визначати шляхи свого подальшого життя, а й гідно представляти себе, реалізовувати в житті.

        На сьогодні учні опинилися серед потужних потоків інформації, розібратися в якій неможливо без орієнтації на головне. Адже з 100% відомого найближчим часом нам знадобиться лише 10-15%.

        На жаль, система навчання минулих років орієнтувала, в основному, на запам’ятовування матеріалу. Звичайно, легше закарбувати в пам’яті чужий досвід, аніж набути власного. Школяр при цьому позбавлений радості відкриття, творчої ініціативи, бажання навчатися протягом життя.

  Нетрадиційний урок – засіб залучення учнів до продуктивної співпраці.

        Основне завдання нашої комісії, яка має на меті розвиток гармонійно цілісної особистості, де у центрі уваги – учень з його обдарованістю, здібностями, потенційними можливостями, є створення  інноваційного простору.

         Одним із завдань на шляху виховання соціально активної, інтелектуальної, творчої особистості є створення сприятливих умов на уроці. Позитивні емоції, що виникають при цьому, мають велике значення. Емоційний світ дитини, на відміну від більшості дорослих, значно багатший, тому на уроці слід намагатися обов’язково виділяти час на активацію навчання через емоційну сферу. Так легше оволодіти увагою учнів, мотивувати навчальний процес. Дуже важливим є створення сприятливої атмосфери в класі. Взаємодія й бажання поділитися пізнанням – це життєво важливі компоненти робочої атмосфери. А відкриття, нова інформація, радість від досягнення потребують свого вираження. Творчість, співпраця, вміння знаходити спільне рішення – це  схема взаємодії вчителя та учня в роботі.

     На засіданнях комісії природничо-математичних дисциплін ми будемо обговорювати як використовувати методи продуктивного навчання під час уроків, аналізувати їх ефективність. Пропоную членам МК наступного засідання дати відповідь на такі питання:

  1. Які аспекти є важливими для продуктивного навчання
  2. Роль продуктивного навчання в освіті
  3. Головна мета продуктивного навчання
  4. Цілі продуктивного навчання
  5. Основні позиції викладачів у системі продуктивного навчання
  6. Результативність продуктивного навчання
  7. Чи впроваджуєте Ви на своїх уроках методи продуктивного навчання. Як саме?

  Графік МК (120 KiB)

  Оформлення документації (39 KiB)

   

  Методична комісія гуманітарних дисциплін

  Заїкін Юрій Станіславович – голова методичної комісії гуманітарних дисциплін, викладач історії

  План роботи 2016-2017р (40 KiB)

  Склад МК 2016 (27 KiB)

   

  Науково-методична проблема, над якою працює методична

  комісія гуманітарних дисциплін у 2015  – 2016 н. р.:

  «Розвиток креативного мислення учнів під час викладання гуманітарних дисциплін»

   

  Члени методичної комісії:

  • Біль Володимир Володимирович – керівник по спорту та викладач фізичної культури
  • Кургацька Ірина Олександрівна – психолог
  • Титаренко Альона Борисівна – бібліотекар
  • Комарова Юлія Олександрівна – викладач англійської мови
  • Заїкін Сергій Генадійович – викладач Захисту Вітчизни

  Перелік завдань

  МК гуманітарних дисциплін

  на 2015 – 2016 н. р.

  1. Продовження роботи над спрямованістю кожного предмету гуманітарного циклу на розвиток життєвих компетенцій в учнів. Забезпечення взаємозв’язку загальноосвітніх дисциплін, теоретичного і виробничого навчання учнів. Внесення відповідних корективів до поурочно – тематичних планів.

  2. Упровадження сучасних підходів щодо організації навчального процесу на уроках.

  3. Розвиток в учнів пізнавального інтересу до вивчення предметів гуманітарного циклу.

  4. Розвиток логічного мислення, творчості, уяви на уроках та вміння застосовувати знання на практиці.

  5.  Використання диференціації навчання, спрямованої на створення оптимальних умов для виявлення та розвитку інтересів і здібностей учнів.

  6. Поглиблене вивчення методики викладання предметів з демонстрацією відкритих уроків.

  7. Формування в учнів стійких комунікативних компетенцій та мовленнєвих вмінь та навичок.

  8. Патріотичне та естетичне виховання учнів засобами рідного слова.

  9. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій із метою:

  навчання учнів методами колективного вирішення проблеми;

  поєднання методів фронтальної, групової роботи учнів і викладачів;

  інтенсивного використання ПК і «безпаперової» технологій як інструмента повсякденної навчальної роботи учнів та педагогів;

  організації спільної роботи викладачів різних предметів;

  підготовки викладачів до роботи за новими методами й організаційними формами навчання, до інтенсивного використання засобів мережних технологій у навчальному процесі.

   

  Науково-методична проблема, над якою

  працює методичне обєднання у 2015  – 2016 н. р.

  Розвиток творчих здібностей  через впровадження інноваційних

  технологій у професійній підготовці учнів.

  Коментарi

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  *

  *    

  © Березнегуватський професійний ліцей 2022 рік