• Тел: (05168)9-22-46
  Факс: (05168)9-21-53
  e-mail: litsey35@meta.ua

  Виховна робота Березнегуватського  професійного ліцею спрямована на реалізацію законів України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, державних національних програм “Освіта України ХХІ століття”, “Діти України”, Концепції виховання дітей та молоді у Національній системі освіти, указів Президента України, рішень Верховної Ради, програм діяльності уряду, нормативно-правових документів, які регламентують діяльність та розвиток освіти, постанов і рішень органів місцевого самоврядування, розпоряджень та наказів управління освіти і науки Миколаївської  облдержадміністрації. Діяльність колективу направлена на виконання завдань щодо формування громадянина-патріота України, виховання якостей свідомої особистості з громадянською позицією, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів на ґрунті національної культури і традицій, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, готового для подальшої освіти і трудової діяльності, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Педагогічний колектив ліцею здійснює виховну роботу з учнями ліцею за напрямками:

  Громадянське виховання

  Військово-патріотичне виховання

  Професійн-трудове виховання

  Художньо-естетичне виховання

  Моральне виховання

  Превентивне виховання

  Родинне виховання, співпраця з сім’єю

  Пріоритетний напрямок: “Вироблення стратегій ефективної взаємодії педагогів та учнів ліцею” :

  забезпечення повноцінного розвитку учнів;

  охорони та покращення їх здоров’я;

  вдосконалення гармонії тіла і душі та заохочення до фізичного вдосконалення;

  забезпечення санітарно-гігієнічних норм та виховання відповідних навичок;

  затвердження здорового способу життя.

  Основними принципами виховання в Березнегуватському професійному ліцеї є:

  демократизація виховання;

  гуманізація виховання;

  активність, самодіяльність і творча ініціатива;

  єдність навчання і виховання;

  диференціація родинного і суспільного виховання;

  особистісно-орієнтований підхід у вихованні;

  єдність національного і загальнолюдського виховання.

  Основою громадянського виховання є національна програма “Діти України”, а метою є: сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

  Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється за допомогою використання різноманітних прийомів, форм та методів виховної роботи. Їх вибір та ефективне застосування залежить від вікових та індивідуальних особливостей учнів, рівня розвитку колективу ліцею, поєднання методів формування свідомості та поведінки, ефективності самих методів. У виховному процесі класні керівники використовують такі групи методів як:

  методи формування свідомості (роз’яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

  методи формування суспільної поведінки (громадська думка, доручення, створення ситуацій, що виховують);

  методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

  методи контролю та аналізу ефективності виховання.

  Соціально активна та духовно багата творча особистість учня формується в процесі безпосередньої участі в навчально-виховних заходах, що здійснюються на уроках учителем, а в позаурочний час – класними керівниками, керівниками гуртків, секцій та факультативів, батьками, громадськістю. Такі заходи надзвичайно багатопланові, всеохоплюючі. Тому перша вимога до них – спиратися на знання, здобуті на уроках, поглиблювати їх та розширювати. Друга вимога – виховні заходи логічно продовжують урочну роботу, мають певну систему, враховують принцип послідовності, наступності, вікові та індивідуальні особливості дітей, їхні інтереси та бажання. Третя вимога – заходи доступні, цікаві, емоційно насичені, тому в процесі їх проведення розвивається учнівська творчість, самостійна ініціатива.

  Для підлітків працює соціально-психологічна служба, яка організовує психологічні тренінги:

  no images were found

  Класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, які мають низький рівень соціальної адаптації. У цій роботі підтримується тісний зв’язок з кримінальною міліцією, зі службою у справах неповнолітніх, радою ліцею, батьками.

  Ведеться робота з профілактики правопорушень.  Важливим напрямком роботи навчально-виховного процесу є створення сприятливих умов для соціальної адаптації учнів, виховання правової культури учнів. Також у закладі створена система превентивного виховання учнів, одним з напрямків якої є контроль за станом відвідування занять.  В грудні викладачем історії та правознавства Заїкіним Ю.С. було проведено тиждень правових знань.

  Уся робота спрямована на створення умов для самореалізації особистості учня в різних видах творчої праці, задоволення її потреб та інтересів, духовного становлення.

  Питанням адаптації учнів у ліцеї приділяється значна увага. Учні ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, їх вимогами. Проводяться години спілкування, на яких розглядаються питання виконання учнями правил поведінки.

  З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді, насильства, підвищення правової культури дітей в ліцеї проходили зустрічі з дільничними інспекторами та начальником служби в справах дітей. З метою профілактики інфекційних захворювань проводяться зустрічі з лікарями ЦРЛ.

   

  Невід’ємною частиною з профілактики правопорушень та здорового способу життя є залучення учнів до позаурочної роботи у секціях та гуртках.

  Правоосвітницька робота серед учнів здійснюється через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, кримінальної міліції.

  З учнями першого курсу традиційно у жовтні проводиться бесіда на тему: «Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку». Систематично проводяться лекції для учнів з питань правового виховання та здорового способу життя «Наркоманія – дорога в безодню», «Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання». Ведеться картотека учнів, схильних до правопорушень та журнал індивідуальної роботи з батьками. Під постійним контролем психолога знаходяться знаходяться учні, які схильні до вживання алкоголю. Учнів, схильних до правопорушень, залучаємо до навчального-виховного процесу та до роботи гуртків і спортивних секцій. Здійснюється співпраця з Центром у справах сім’ї та молоді з метою впливу на підлітків та на сім’ї.

  Згідно затверджених графіків та відповідно до тематик систематично проводяться дні антиалкогольної, правової, антинаркотичної пропаганди в 2011-2012 н.р  загальноліцейні заходи з використанням інтерактивних технологій були проведені майстрами виробничого навчання Носик О.В. і Кадієва Л.М.

   

  Коментарi

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  *

  *    

  © Березнегуватський професійний ліцей 2022 рік