• Наші координати:

  Адреса:

  смт Березнегувате, вул.В.Букача,85

  Телефон:

  (05168)9-22-46

 • Виховний процес

  Виховна робота у Березнегуватському професійному ліцеї на 2016-2017 навчальний рік

    (більше…)

  Виховна робота Березнегуватського  професійного ліцею спрямована на реалізацію законів України “Про освіту”, “Про профтехосвіту”, державних національних програм “Освіта України ХХІ століття”, “Діти України”, Концепції виховання дітей та молоді у Національній системі освіти, указів Президента України, рішень Верховної Ради, програм діяльності уряду, нормативно-правових документів, які регламентують діяльність та розвиток освіти, постанов і рішень органів місцевого самоврядування, розпоряджень та наказів управління освіти і науки Миколаївської  облдержадміністрації. Діяльність колективу направлена на виконання завдань щодо формування громадянина-патріота України, виховання якостей свідомої особистості з громадянською позицією, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, інтересів на ґрунті національної культури і традицій, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, готового для подальшої освіти і трудової діяльності, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Педагогічний колектив ліцею здійснює виховну роботу з учнями ліцею за напрямками:

  Громадянське виховання

  Військово-патріотичне виховання

  Професійн-трудове виховання

  Художньо-естетичне виховання

  Моральне виховання

  Превентивне виховання

  Родинне виховання, співпраця з сім’єю

  Пріоритетний напрямок: “Вироблення стратегій ефективної взаємодії педагогів та учнів ліцею” :

  забезпечення повноцінного розвитку учнів;

  охорони та покращення їх здоров’я;

  вдосконалення гармонії тіла і душі та заохочення до фізичного вдосконалення;

  забезпечення санітарно-гігієнічних норм та виховання відповідних навичок;

  затвердження здорового способу життя.

  Основними принципами виховання в Березнегуватському професійному ліцеї є:

  демократизація виховання;

  гуманізація виховання;

  активність, самодіяльність і творча ініціатива;

  єдність навчання і виховання;

  диференціація родинного і суспільного виховання;

  особистісно-орієнтований підхід у вихованні;

  єдність національного і загальнолюдського виховання.

  Основою громадянського виховання є національна програма “Діти України”, а метою є: сприяння розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей.

  (більше…)