• Тел: (05168)9-22-46
  Факс: (05168)9-21-53
  e-mail: litsey35@meta.ua

  Треба звернути найпильнішу увагу на виховання молоді – тоді ми

  врятуємо Україну.

  Спробуйте виховати громадянина, Людину, а тоді вже – професіонала.Людину ввічливу,

  внутрішньо грамотну, культурну, шляхетну.

                                                                                                                                                                                                      Ю.Мушкетик

  Виховна робота є однією із складових частин навчально-виховного процесу в ліцеї. Виховання складна й багато в чому не визначена система, тісно пов’язана з суспільством і його реаліями. А нинішні реалії вимагають переходу від пріорітетної цінності знань до першості індивідуального досвіду дитини, до пошуку шляхів формування її життєвих компетенцій.

  Вік учнів, які навчаються в нас – це пора інтенсивного формування особистості, становлення свідомого “Я”. Особистістю стає людина не відразу, вона визріває поступово, і процес виховання є тим, що формує людину від маленького “Я” – до високодуховної творчої особистості.

  Завдання колективу – не тільки забезпечення народного господарства кваліфікованими спеціалістами, але і виховання всесторонньо розвинутої особистості. Ми працюємо над виконанням цього завдання, а тому на протязі багатьох років в ліцеї склалася система виховної роботи, яка на принципах гуманізму, демократизму, єдності сім’ї і ліцею, спадкоємності поколінь забезпечує здійснення національного виховання.

  Основою організації і проведення організаційної, просвітницької роботи в ліцеї є план на рік – орієнтир виховної роботи в ліцеї. Організаційно-масова робота, культурно-масова робота, до складу якої входять розділи : громадянське виховання; морально-етичне; правове виховання; професійно-трудове виховання; робота з батьками; організація виховної роботи з учнями, які проживають в гуртожитку; спортивно-масова робота. Беручи за основу структурні розділи плану та базуючись на обов’язках педагогічних працівників, класні керівники спільно з майстрами в/н складають групові плани роботи на місяць, згідно розроблених заходів на І і II півріччя, враховуючи хронологію історичних подій держави. Складовими частинами плану виховної роботи є також плани роботи клубів за інтересами, гуртків, ради гуртожитку, учнівського самоврядування.

  Звіт про виховну роботу 2012-2013 навчальний рік

  Про результати виховної роботи Березнегуватського професійного ліцею за 2012-2013 н.р. та завдання на 2013-2014 н.р.

  Учнівське самоврядування представлено учнівським активом, який складається з 5 комісій, самоврядування бере участь в організації та проведенні виховних заходів, в підготовці та розповсюдженні газети ліцею, активно займається волонтерською діяльністю.

  В ліцеї діяли 3 гуртки: художньої вишивки, драматичний гурток, лабораторія компьютерних технологій та 2 спортивні секції з волейболу та футболу. Заняттями в гуртках охоплено 75 учнів ( 25 % учнів ліцею).

  Було премійовано за досягнення кращих результатів у навчанні, участь в районних олімпіадах та обласних конкурсах професійної майстерності – 20 учнів, за участь в художній самодіяльності – 70 учнів, за участь в спортивнх змаганнях – 80 учнів.

  В минулому навчальному роців ліцеї навчалося 15 учнів з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування з них – 12 учнів знаходяться на повному утриманні держави, 3 — під опікою, 22 учня напівсироти, 3 — інвалідів; 5 учнів з багатодітних родин, 3 учня з малозабезпечених родин, 12 учнів виховуються у неповних сім’ях.

  Діє Рада профілактики правопорушень, сформовано банк даних учнів, схильних до правопорушень, в якому, на момент атестаційної експертизи, зафіксовано 36 учнів ( 12% від загального контингенту). На обліку в ССД перебуває 2 учні (0,7%) – за скоєння крадіжок особистого майна.

  Для підлітків працює соціально-психологічна служба, яка організовує психологічні тренінги; класними керівниками проводиться індивідуальна робота з учнями, які мають низький рівень соціальної адаптації. У цій роботі підтримується тісний зв’язок з кримінальною міліцією, зі службою у справах неповнолітніх, радою ліцею, батьками.

  Ведеться робота з профілактики правопорушень. Важливим напрямком роботи навчально-виховного процесу є створення сприятливих умов для соціальної адаптації учнів, виховання правової культури учнів. Також у закладі створена система превентивного виховання учнів, одним з напрямків якої є контроль за станом відвідування занять.

  Уся робота спрямована на створення умов для самореалізації особистості учня в різних видах творчої праці, задоволення її потреб та інтересів, духовного становлення.

  Питанням адаптації учнів у ліцеї приділяється значна увага. Учні ознайомлені з правилами внутрішнього розпорядку, їх вимогами.

  Проводяться години спілкування, на яких розглядаються питання виконання

  учнями правил поведінки.

  З метою профілактики правопорушень серед учнівської молоді, насильства, підвищення правової культури дітей в ліцеї проходили зустрічі з дільничними інспекторами та начальником служби в справах дітей. Невід’ємною частиною з профілактики правопорушень та здорового способу життя є залучення учнів до позаурочноі роботи у секціях та гуртках.

  Психологом ліцею, класними керівниками та майстрами виробничого навчання здійснюються заходи з профілактики порушень соціально-психологічної адаптації учнівської молоді до гострого і хронічного стресу. У ліцеї створені інформаційні куточки для учнів із переліком організацій, куди можна звернутися з приводу насильства в сім’ї або якщо в родині насильство пов’язане із уживанням батьками алкоголю, наркотиків.

  Правоосвітницька робота серед учнів здійснюється через зустрічі з працівниками служби у правах неповнолітніх, кримінальної міліції.

  З учнями першого курсу традиційно у жовтні проводиться бесіда на тему. «Наші взаємини та їх вплив на успішність і поведінку». Систематично проводяться лекції для учнів з питань правового виховання та здорового способу життя «Наркоманія – дорога в безодню», «Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання». Ведеться картотека учнів, схильних до правопорушень та журнал індивідуальної роботи з батьками. Під постійним контролем психолога знаходяться знаходяться учні, які схильні до вживання алкоголю. Учнів, схильних до правопорушень, залучаємо до навчального-виховного процесу та до роботи гуртків і спортивних секцій. Здійснюється співпраця з Центром у справах сім’ї та молоді з метою впливу на підлітків та на сім і.

  Згідно затверджених графіків та відповідно до тематик систематично проводяться дні антиалкогольної, правової, антинаркотичної пропаганди.

  Тісно співпрацює професійний ліцей з Управлінням внутрішніх справ, Центром у справах сімї та молоді, прокуратурою, що теж позитивно впливає

  на правослухняність учнів.

  Дієвим виховання стає тоді, коли учні виступають не спостерігачами, а активними учасниками заходів. Формування ціннісного ставлення до

  суспільства, яке виявляється в таких якостях, як патріотизм, національна самосвідомість, правосвідомість, політична культура та культура міжетнічних відносин ліцей забезпечує різні види діяльності в широкому спектрі позакласної сфери. Значну роль у роботі класних керівників відведено національно-патріотичному і громадянському вихованню учнів.

  У ліцеї наявні численні фотоматеріали, стенди, що відображають багатогранну роботу класних керівників та майстрів виробничого навчання. Аналіз відвідування виховних заходів показує, що виховна робота проводиться на належному рівні, використовуються сучасні технології виховання учнів. У проведенні колективних заходів відзначається висока активність учнів. У ліцеї склалася певна система роботи з класними керівниками, громадськими організаціями, органами учнівського самоврядування.

  У системі роботи ліцею використовуються різноманітні освітні технології, які мають практичний вихід: ігрові технології; інтерактивні технології виховання; технологія формування творчої особистості; технологія колективного творчого виховання; технологія превентивного виховання та інші. Використання новітніх технологій сприяє створенню умов для розвитку особистості учня.

  В ліцеї працювали гуртки: художньої вишивки, драматичний гурток та Лабораторія комптерних технологій.

  В рамках гуртка «Лабораторія комптерних технологій» третій рік випускається газета «45хв.МАХІМЦМ».

  Драматичний гурток працював перший рік вони підготували багато цікавих заходів, привітання до Дня вчителя, Різдвяне привітання дітям, прийняли участь в обласному конкурсі художньої самодіяльноті та в конкурсі «посмішка Мельпомени» та ін.

  Громадянський аспект виховної роботи в ліцеї реалізується шляхом проведення тематичних виховних годин, бесід, годин спілкування, присвячених державній символіці, вшануванню пам’яті видатних українських політичних діячів, письменників, діячів культури. Учні ліцею взяли активну участь у різноманітних районних заходах.

  Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Національне виховання в ліцеї має системний характер і посідає значне місце. Так, у всіх

  групах є обов’язковими виховні години, на яких вивчаються символи, обереги України, основні закони нашої держави.

  Особливо розгалуженою є робота з вивчення національних обрядів та історії національних свят. Робота проводиться у вигляді бесід, диспутів, усних журналів, виховних годин.

  Для формування національно-свідомої особистості в ліцеї проводяться тижні національного виховання, Шевченківські дні, дні Української мови та писемності.

  Патріотичний напрямок виховної роботи знайшов відображення в проведенні

  заходів, присвячених Дню Збройних Сил України, Дню Захисника Вітчизни, Дню Перемоги.

  Фізичне вдосконалення й виховання потреби здорового способу життя є

  одним 13 пріоритетних напрямків виховної роботи. Практикується

  обов’язкове проведення фізкультпауз, оздоровчих годин, а також спортивних свят, ігор, змагань.

  Значна увага у виховній роботі ліцею приділяється й процесу формування в ліцеїстів навичок здорового способу життя, безпечної поведінки, проведенню антиалкогольної, антинікотинової, антинаркотичної пропаганди. З цією метою організовувалися різноманітні конкурси, лекторії, зустрічі з фахівцями, тренінги, брейн-ринг, перегляди кінофільмів.

  Важливою складовою частиною шкільної системи правового виховання є робота з попередження правопорушень. Вона здійснюється через організацію діяльності ради профілактики з попередження правопорушень, роботу батьківських комітетів.

  В ліцеї працює учнівське самоврядування, крім , вже ставших традиційними Днів учнівського самоврядування в цьому році учні займалися новим видом діяльності: волонтерством – збирали кошти для лікування хворих діток.

  Разом з тим:

  – класними керівниками і майстрами виробничого навчання записи в журнали з виховної роботи заносяться не своєчасно;

  – недостатній рівень співпраці психологічної служби ліцею з районним відділом внутрішніх справ;

  – низький рівень охоплення учнів ліцею гуртковою роботою (25%).

  Завдання на 2013-2014 навчальний рік:

  • Розвинути роботу учнівського самоврядування в поєднанні з індивідуальною і колективною відповідальністю за доручену справу; провести вибори президента учнівського самоврядування ліцею

  • Формування колективу педагогів – однодумців, здатних спрямовувати виховну роботу на конкретного учня і створювати міцний фундамент для всебічного і гармонійного розвитку особистості з високоморальною громадянською позицією.

  • Попередження асоціальних проявів серед учнів, профілактика бездоглядності, шкідливих звичок; забезпечення педагогічної діяльності, зорієнтованої на протидію втягування учнів в негативні ситуації;

  Формування почуття любові і поваги до людини, вміння жити серед людей і для людей , виховання прагнення до свідомої ,чесної, щирої та відкритої взаємодії з іншими людьми.

  • формування інтеркультурного менталітету, сприйнятливості до культурного плюралізму, загальнолюдських цінностей, толерантного ставлення до інших культур і традицій.

  Коментарi

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

  *

  *    

  © Березнегуватський професійний ліцей 2022 рік